VARFÖR PROFSTEAM?

Varför välja Profsteam för Din biltvätt?

  • Bilen tvättar vi på tidpunkt som passar dig. Vi jobbar såväl dagtid, kvällstid som helgtid och hittar tider där bilarna inte används.
  • Bilen kan vi tvätta där Du ställt bilen medan Du är på arbetet eller hemma på garageuppfarten, helt efter Dina önskemål.
  • Du kan ägna Din värdefulla tid åt annat än att köa vid en biltvättanläggning, eller svabba bilen själv, och får en ren bil närhelst Du så önskar.
  • Du väljer ett miljövänligt alternativ då tvättmetoden använder extremt lite kemikalier, nyttjar väldigt lite vatten samt tar bort alla Dina transporter från och till tvättinrättningen.