MILJÖ

 

En av de viktigaste delarna i vårt arbete är miljöfrågorna, detta då kraven på biltvättar idag är höga. Vi strävar efter att inte bara följa lagar och lokala föreskrifter utan också att överträffa dem. Vår tvättmetod är så miljövänlig att vi har fått ett godkännande från Miljöförvaltningen - något vi är otroligt stolta över - och det är vad som ger oss möjlighet att erbjuda en sådan flexibel tvättlösning för våra kunder!

Vi tvättar med ånga - en metod som endast använder vatten och minimerar användningen av kemikalier. Ångtvätt är skonsamt, effektivt och miljövänligt. Ex. används endast 5-9 liter vatten per komplett biltvätt - jämfört med ca 125-150 liter för en traditionell biltvätt i tvätthall. Genom ångtvätt minskar både vattenförbrukningen och användningen av kemikalier – en hållbar och miljövänlig metod!

 

 Kommunens rekommendationer för biltvätt:

  • Orenat vatten ska undvikas att rinna ut i vattendrag och sjöar
  • Miljöanpassade bilvårdsprodukter ska användas
  • Fordonstvätt ska utföras på grusplan eller gräsmatta och tillräckligt långt ifrån vattendrag, dagvattenbrunnar och dricksvattenbrunnar

 

Hur gör vi:

  • Vår ångtvättsmetod förbrukar 5-9 liter vatten per biltvätt. Av detta rinner enbart ca 1-2 liter ner från bilen. För att fånga upp avrinningsvattnet lägger vi gummimattor under bilen som fångar upp vattnet. Mattorna rengörs sedan hos vår tvättinrättning där det finns oljeavskiljare
  • Skulle behov finnas använder vi oss bl.a. av miljöanpassade medel från ECO TOUCH

 

Varför kallar vi oss miljövänliga ?

Vatten spelar en stor roll i vår värld och miljö, Vi på ProfSteam sparar på vatten och ser till att inga farliga utsläpp når dagvattnet. De företag med fordonsflottor, som låter oss ta hand om biltvätten på plats, hjälper till att minska koldioxidutsläppen då inga av företagets fordon enskilt behöver köras till biltvättshallen.

Bli miljöhjälte - välj ett grönare tvättalternativ!